Vill du bli medlem?

Maila ditt namn och dina adressuppgifter till beforsmbk@gmail.com.

Medlemsavgift:

Enskild/Familjekort 250 kronor

Pensionär 100 kronor

Inbetalning till bankgiro 741-7397 eller swisha till 1234610846

OBS glöm inte att märka inbetalningen med ert namn!