Ordförande

Niclas Jansson 0706-181923

Vice Ordförande

Micael Lindquist 0725-003416

Sekreterare

Nils Lindroth 0703-755712

Kassör

Peter Skogland 0705-512701

Ledamöter

Patrik Ernstsson 0706-037443

Robert Fridh 0702-915128

Jimmy Glad 0704-856262

Roy Betten 0738-383916

Valberedning

Johnny Carlsson 0709-605261

Anders Segerlind 0725-353581

Revisorer

Stig-Gunnar Guttke 0761-112852

Dan-Peter Eliasson 0705-747166

Bokföringsansvarig

Eva Jansson 0531-12930